Catechisatie

Catechisatie is een begrip binnen het christendom in Nederland (vergelijkbaar met catechese). Het is de benaming voor het onderwijs in de geloofsleer dat, als voorbereiding op de openbare belijdenis, wordt gegeven aan de jongeren van de kerk. Deze catechisatie begint zo rond het twaalfde levensjaar en duurt tot de jongeren een jaar of 18 zijn of tot ze de geloofsbelijdenis hebben afgelegd. 

De kinderen van onze gemeente zijn vaak als baby'tje gedoopt en bij het opgroeien leren ze thuis God kennen. Als ze twaalf zijn, krijgen ze daarnaast ook kerkelijk onderwijs. Elke week komen ze ruim een uur bij elkaar, om meer te leren over wie Jezus Christus voor hen is.

We trekken een grens bij de leeftijd van 16 jaar. De jeugd onder de zestien krijgt mentor-catechese: er wordt met de hele groep gestart in de kerkzaal, daarna gaan ze in groepjes onder leiding van mentoren over het onderwerp doorpraten. We gebruiken daarvoor de methode Follow Me (van de HGJB).

De jeugd van zestien-plus komt in drie groepen bij elkaar, ieder met een eigen catecheet. Daar gebruiken we de methode Follow-up.

Meer informatie over de methode: zie de website Follow-up.nu