Gemeente structuur

In 2008 is de commissiestructuur binnen de Lichtbron ingrijpend gewijzigd. Er waren veel kleine commissies die elk een klein deel van de activiteiten binnen de gemeente voor haar rekening namen. Deze zijn samengevoegd tot een aantal grotere die meer een beleidsterrein bestrijken. De activiteiten van de vroegere commissies zijn als taakgebied toegewezen aan een commissie.

Rond de belangrijkste werkvelden in de gemeente worden centrale commissies gevormd. De doelen van de visie zijn daarvoor een belangrijk uitgangspunt. Vanuit deze commissies worden taakgroepen of individuele personen aangestuurd en/of begeleid.

Om de commissies te ondersteunen wordt een Commissie Gemeenteopbouw (CGO) aangesteld. Naast deze commissies blijft de Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) er voor de algemene, bestuurlijke aspecten zoals bijv. financiën en het beheer van de gebouwen.

Dit aantal commissies is aanzienlijk minder dan we in het verleden hadden. Deze vermindering moet er voor zorgen dat het werk van de commissies overzichtelijk wordt. Door het bovendien te koppelen aan een taakgebied is het voor iedereen duidelijker wat door welke commissie wordt gedaan.

Aandachtsgebieden
Als hulpmiddel bij de uitwerking van onze visie maken we gebruik van een model waarin de aandachtsgebieden voor het gemeenteleven omschreven staan (zie figuur).