Commissie Bestuurlijk zaken (CBZ)

Deze commissie is door de kerkenraad in 2002 ingesteld als gedelegeerd bestuursorgaan voor alle organisatorische en materiele aangelegenheden.

Het doel van de CBZ is om de kerkenraad te ontlasten op de praktische fronten. De CBZ is bezig met het organiseren en op orde houden van de administratie van de kerk, het beheer van de kerk en de financiën.