Commissie Eredienst

De Commissie houdt zich in nauwe samenspraak met de predikant bezig met:

Werkzaamheden

  • Het maken van een jaarplanning zodat er door het jaar heen een evenwichtige verdeling is met betrekking tot diensten met een speciaal karakter, bijvoorbeeld avondmaaldiensten en themadiensten ten aanzien van lof, boetvaardigheid en nederigheid, dankbaarheid, etc.
  • Het inbedden in diensten van aandacht op verschillende doelgroepen, zoals jonge kinderen, jeugd, ouderen enz. Ondanks de aandacht voor deze doelgroepen zijn de diensten primair voor alle aanwezigen bedoeld. Er zullen dus in iedere dienst elementen aanwezig moeten zijn die gericht zijn op de overige bezoekers (buiten de doelgroep).
  • Het bezinnen op en het doen van voorstellen voor nieuwe liturgische elementen.
  • Het evalueren van de verschillende aspecten binnen de erediensten, waarbij de gemeente gevraagd wordt om input.
  • Het verzorgen van de communicatie met de gemeente ten aanzien van de erediensten
  • Het bijhouden van en zich verdiepen in synodebesluiten

Naast deze beleidsmatige activiteiten is een belangrijke taak van de commissie het stimuleren en motiveren van de verschillende taakgroepen m.b.t. het behalen van hun doelen. Het werk van de commissie is verdeeld over een aantal taakgroepen.