Jeugdwerk

Wij willen een gemeente zijn waarin we onze kinderen en jongeren mee mogen nemen in het leven in Christus, verbonden met elkaar en betrokken op de wereld. Wij willen deze groei waarborgen en hebben daarom een integraal kind en jongeren beleid opgezet.

 

Vanuit de overtuiging dat elke vorm van aandacht voor onze kinderen en jongeren er toe doet. Om te zorgen dat er een sluitende, veilige leerlijn en betrokkenheid is voor de kinderen en jongeren is er overleg en sturing gewenst tussen de verschillende onderdelen binnen het kind en jeugdwerk.

 

Door zowel het kind als jeugdwerk onder te brengen in één commissie denken wij hiervoor zorg te kunnen dragen. Zo kan bijvoorbeeld de (oudere) jeugd ingezet worden in de bediening voor de jongere kinderen, zoals kinderkerkkamp, Parels, Crèche en Schatkist. Daarnaast kan er overdracht zijn van de ene groep naar de andere, zoals overgang schatkist 3 naar catechese leerjaar 1.

 

Voor leden: Meld je aan om de visie documenten in te zien.