Commissie Missionair

De commissie Missionair is een toerustingscommissie die bewustwording bij gemeenteleden wil creëren op missionair zijn en hen wil motiveren missionair te zijn. Zij doet dat door gespreksonderwerpen voor de gemeentegroepen aan te dragen, thema-avonden en themadiensten te organiseren en andere praktische initiatieven te organiseren ter ondersteuning van het missionair zijn van de gemeente.

MEER INFO

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start altijd met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. Lijkt het je wat? Kom dan eerst naar een startavond en kijk zelf of het iets is voor je.

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis. Aan de hand van 15 verschillende thema's wordt het christelijke geloof besproken:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • Hoe relevant is het christelijke geloof?
  • Hoe leidt God ons?