Liturgie 15 juli  9.30

Welkom
Mededelingen Kerkenraad
Votum en Zegengroet
GK 148
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing :
Psalm 131
Matteüs 18 : 1 - 5
Marcus 10 : 13 – 16
GK 45:1, 2
Preek over Marcus 10 vers 14
Opwekking 136
De Tien Woorden
Opwekking 789
My Lighthouse
Dankgebed en voorbede
Collecte (Jocelyn speelt Laat de kinderen tot mij komen)
Opwekking 773
Zegen

Liturgie 15 juli 18.30

Welkom
Mededelingen Kerkenraad
Votum en Zegengroet
Ps 130: 1, 3
Geloofsbelijdenis gelezen
Ps 126: 3
Gebed.
Bijbellezing: Job 2 : 1 - 10.
Ps 62 : 1 ,2 ,3
Tekst: Job 2 : 9 - 10.
Preek.
Stiltemoment na de preek
Opw 428
Dankgebed
Collecte
Gz 139 : 2, 3, 6
Zegen.

zondag 22 juli

Aanvang: 09:30
br. Wilbert Bekkema (preeklezen)
Aanvang: 16:45
ds P.F. de Boer (Ermelo)