Liturgie 23 – 06 - 2019   9.30 u

Mededelingen kerkenraad
Welkom door YFC 
Votum en groet
Zingen: Stil mijn ziel wees stil
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schatkist 2 en 3
Matteüs 4 : 23 – 5 : 2
Matteüs 7 : 28 - 8 : 1
Matteüs 9 : 35 – 10 : 1
Zingen: Adem om van U te zingen
Preek over Matteüs  9 : 36 – 38
Opw 378
Wat doet YFC? 
Ow 720
Dankgebed en voorbede
Toelichting collecte en donateurs 
Collecte (luisterlied door de band) Een weg naar U van sela
Zingen: Glorie aan God
Zegen