Liturgie 23 sept   9.30 u

 

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en Zegengroet
Ps 45 : 1, 5
Schuldbelijdenis:
Ps 51 : 1, 3
De tien woorden
Ps 51 : 4, 5
Gebed
Schatkist 2, 3
2 Sam. 11 : 1 – 27
2 Sam. 12 : 1 – 15
Ps 51 : 2, 5
Preek
Ps 130 (Psalmen van nu)
Dankgebed en Voorbede
Collecte
Ps 32 : 1, 2 ( Levensliederen)
Zegen

 

Liturgie 23 sept   16.45u

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en Zegengroet
Gez 158
Daniël 6
Zondag 45
Ps 27 : 1, 2, 7
Themapreek over de zin van het bidden
Stilte / gebed
Gez 181 a
Vraag en Antwoord
Geloofsbelijdenis
Dankgebed/ Voorbede
Collecte
LB 456 : 1, 2
Zegen
Lb 456 : 3

zondag 30 september

Aanvang: 09:30
ds A.O. Reitsema (Amersfoort)
Schatkist 1 en 4
Aanvang: 16:45
ds P.P.H. Waterval (Harderwijk)