Liturgie 18 februari 9.30

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en zegengroet
Ps 93 : 1, 2, 3
Gebed
Kindmoment
Schatkist 3
Lucas 24 : 13 -35
Ps 22 : 1, 11, 12
Preek
Gz 89 : 1, 2, 3, 4
De Tien Woorden
Opw 687
Dankgebed en Voorbede
Collecte
LB 73 : 1, 2, 3, 4
Zegen

18 februari 17.00

Dienst in Kerkcentrum Het Ankerzondag 25 februari

Aanvang: 09:30
ds. C.A. Smit
Viering Heilig Avondmaal
Schatkist 1
Aanvang: 17:00
ds. C.T. de Groot (Nunspeet)
Viering Heilig Avondmaal in Het Anker