Liturgie 17 februari 9:30

Welkom
Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Gez  148: 1,  2,  3 , 4 , 5
Gebed
Schatkist 2 en 3
Schriftlezingen tijdens de preek:
Genesis 1 : 26 -  28 ;  2: 18 - 24
1 Korintiërs 12
Handelingen 15 : 1 - 12
Handelingen 15 : 22 - 29
Ps 40 : 2, 3  (DNP)
Preek
Ps 149 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Opwekking 687
Dankgebed en voorbede
Collecte
Ps 18  : 1, 9
Zegen

Liturgie 17 februari 17.00
Kerkdienst in kerkcentrum Het Anker

zondag 17 februari

Aanvang: 09:30
ds C.A. Smit
Schatkist 2 en 3
Aanvang: 17:00
ds S.P. Roosendaal
Dienst in Het Anker

zondag 24 februari

Aanvang: 09:30
br. Arjen Barelds
Schatkist 1 en 4
Aanvang: 17:00
ds C.T. de Groot (Nunspeet)
Dienst in Het Anker