Liturgie 22 april  9.30

Welkom
Votum en Zegengroet
Ps 84 Psalmen voor nu
Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
Gez 156 : 1, 2, 3, 4,
Gebed
Schatkist 2
Genesis 32
Hosea 12 : 3 – 7
Ps 105 : 6, 7
Preek over Genesis 32 : 27 – 29
Opw 710
De tien woorden
Ps 26 : 2
dankgebed en voorbede
Collecte
Ps 75 : 1
ZegenLiturgie 22 april

19.00 u kerkdienst i kerkcentrum Het Anker 


 

zondag 29 april

Aanvang: 09:30
ds. C.A. Smit
Schatkist 3
Aanvang: 18:30
ds. C.T. de Groot (Nunspeet)
Dienst in Het Anker