Het Kerkelijk Leven

Meeluisteren

Alle kerkdiensten zijn via internet te beluisteren. Als u, door ziekte of andere omstandigheden, niet in de gelegenheid bent de kerkdiensten te bezoeken dan kunt u hier gebruik van maken.

Heilig Avondmaal

We willen u  en jou als belijdend lid van deze gemeente van harte uitnodigen om brood te eten en wijn te drinken om daarmee de dood van onze Heiland te gedenken. Ook broeders en zusters (GKv / CGk) bij ons te gast zijn willen we uitnodigen om het Avondmaal mee te vieren. De kerkenraad wil voor de kerkdienst graag nog even met gasten spreken.

Het Heilig Avondmaal wordt op zes a zeven zondagen per jaar gevierd.
In de dienst van 9.30 uur is er een gaande en staande viering. In de dienst van 16.45 uur zal de viering steeds aan tafel plaats vinden.

Broeders en zusters die in zusterkerken avondmaal willen vieren kunnen hiervoor een attest verkrijgen bij de Scriba.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 stuks, in 3 verschillende kleuren:
Kleur     Waarde   Prijs per vel (20 stuks)
Blauw     € 0,50       € 10,00
Groen     € 0,75       € 15,00
Oranje    € 1,25       € 25,00

Bestellen gaat door het overmaken van het totaalbedrag naar rekening:
NL74 ABNA 0484 668 943 o.v.v. aantal en kleur van de gewenste vellen
(bijv. bedrag= € 35,00 en omschrijving = 2x blauw + 1x groen).

De collectebonnenrekening is in beheer bij Bastiaan Kuijper. De bestelde vellen worden door hem op zondag persoonlijk overhandigd of bij afwezigheid in het postvakje gelegd.

Rekeningnummers

GKv Lelystad: NL86INGB0004084985
Zending Oekraïne: NL24INGB0007609044
Collectebonnen: NL74ABNA0484668943
Diaconie: NL96RABO0337698783

VVB Tabel